“Learning happens in the minds and souls, not in the databases of multiple-choice tests.”

Ken Robinson

WAT

Lezingen en workshops

 • Voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
 • Over emotionele educatie, mindfulness, pesten, gelijkheid, gender en diversiteit.

Psychologische begeleiding

 • Voor kinderen, gezinnen, en leerkrachten.
 • Opvolging na lezingen of workshops.

WAAROM

We leven in tijden waar voortdurende verandering plaatsvindt aan een heel hoog ritme omwille van technologie, werkdruk en sociale druk. Deze overdaad aan informatie zorgt ervoor dat we soms worstelen om een evenwicht te vinden tussen privé-en werkleven. Vanaf een jonge leeftijd worden kinderen al geconfronteerd met overstimulatie en stress. Om die reden spelen scholen een cruciale rol in de ontwikkeling van hun leerlingen zodat ze kunnen opgroeien tot volwassenen die met deze uitdagingen kunnen omgaan.

Door ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken van thema’s zoals emotionele educatie, mindfulness, pesten, gelijkheid, gender en diversiteit, wordt een omgeving gecreëerd waarin zich kinderen kunnen ontwikkelen met:


 • Minder problemen met angst en depressie.
 • Meer zelfvertrouwen.
 • Verhoogde motivatie en verbeterd concentratievermogen.
 • Een positief zelfbeeld en bijgevolg betere resultaten in de klas.
 • Een gevoel van emotioneel in balans te zijn.
 • Een dieper zelfbewustzijn en een breder perspectief.
 • Meer veerkrachtigheid.